Filosofie

BPS22 (Bâtiment Provincial Solvay) werd vroeger aangevoerd door de afdeling Beeldende kunsten van de Direction générale des Affaires culturelles de la Province de Hainaut (voormalig Dgac, vandaag HCT). In 2012 werden de activiteiten van de afdeling beeldende kunsten afgescheiden van de “museale” activiteit in BPS22. De afdeling beeldende kunsten was een latere afscheiding van de provinciale commissie van de vrijetijdsbesteding van de arbeiders (Commission provinciale des Loisirs de l'Ouvrier - CPLO). Deze afdeling werd opgericht na de eerste wereldoorlog om “educatieve vrijetijdsbesteding” aan te bieden aan de arbeidersklasse die voor het eerst in haar bestaan over vrije tijd beschikte. Met het organiseren van cultuur wilde men de intellectuele en sociale aspecten van de samenleving optillen, met als uiteindelijk doel de participatie van de burgers.

Ook al heeft BPS22 zijn actie op regelmatige basis herwerkt en aangepast aan de snel veranderende, moderne maatschappij, toch blijft het doel om het maatschappelijk niveau op te tillen door cultuur toegankelijk te maken een van de stichtende pijlers van BPS22. Het tentoonstellingenbeleid en de uitwisselingsactiviteiten zijn nog steeds gestoeld op de opvatting dat cultuur een essentiële vector is van de democratie, die de burger helpt om zich kritischer op te stellen tegenover hun wereld. Vanuit dit oogpunt heeft het museum niet langer als hoofdfunctie om materiaal te leveren voor de esthetische geneugten maar wel een pedagogische taak, zowel op vlak van programmatie als van de uitwisselingsactiviteiten.