Kunst, alchemie en magie De aperitiefconferenties #10

    Category:
  • Conferentie
  • date:
  • 13.06.2020

De kunst heeft altijd te maken gehad met "onzichtbare krachten", zoals: religieuze, spirituele, magische, sjamanistische, alchemistische, ... krachten. Deze "occulte" trend, die in de 20e eeuw een tijdlang op het achterplan was verdwenen omdat het rationalistische discours over kunst (minimalisme, conceptueel, enz.) toen de bovenhand had, komt sinds een tiental jaar weer op de voorgrond binnen de hedendaagse kunst. Tot op het punt dat er wordt geïnsinueerd om de kunstgeschiedenis volledig te herlezen. De conferentie zal een kort overzicht geven van deze nieuwe invloeden die bepaalde hedendaagse praktijken stimuleren, ver buiten het artistieke veld, en die kunst als een vorm van tegencultureel verzet tegen de dominante ideologie voorstellen. 

Met Pierre-Olivier Rollin, directeur van BPS22.

ZAT. 13.06.2020
11:00 > 12:30

Tarieven (inclusief toegang tot het museum en aperitief)
Volwassenen: € 10 
Senioren, studenten en leerkrachten: € 6
Ticket artikel 27
Abonnement (vanaf 4 conferenties): € 6/conferentie

Info en reservaties: Ombudsdienst
+32 71 27 29 71 of 
sophie.pirson@bps22.be