Handelingen van kunstenaars, tussen infiltraties en excessen De aperitiefconferenties #2

    Category:
  • Conferentie
  • date:
  • 05.10.2019

In "La Galerie comme geste", een van de meest invloedrijke artikelen uit de geschiedenis van de tentoonstellingen, vertelt Brian O'Doherty over de artistieke interventies die het omhulsel hebben omgevormd tot de kunst zelf. De geschiedenis van de westerse kunst omvat enkele belangrijke handelingen van dit type: het gaat van Le Vide van Yves Klein tot de interventies van Hans Haacke, Le Plein van Arman en, in België, de voorstellen van Guillaume Bijl. Verder zijn er nog enkele recente projecten van hedendaagse kunstenaars zoals Santiago Sierra of Gianni Motti, die in 2012 in het BPS22 werden getoond. Tijdens deze conferentie worden kunstenaars belicht die de voorkeur hebben gegeven aan de "handeling, of daad", ten koste van de zogenaamde "klassieke" tentoonstellingsvormen. Dit vertaalt zich in een unieke en sterke, zelfs radicale ingreep die breekt met de gewoontes van de bezoekers (en van de betrokken artistieke instelling).

Met Dorothée Duvivier, curator bij het BPS22.

ZAT. 05.10.2019
11:00 > 12:30

Tarieven (inclusief toegang tot het museum en aperitief)
Volwassenen: € 10 
Senioren, studenten en leerkrachten: € 6
Ticket artikel 27
Abonnement (vanaf 4 conferenties): € 6/conferentie

Info en reservaties: Ombudsdienst
+32 71 27 29 71 of 
sophie.pirson@bps22.be